top of page
20200804_202116_edited.jpg

Jantineke Hofland-Zijlstra

Ik ben opgegroeid in Uithuizermeeden, op het Groningse platteland. Na mijn middelbare school heb ik de opleidingen Tropische Landhouw (Larenstein) en Gewasbescherming & Plantenveredeling (Wageningen Universiteit) afgerond. Tijdens mijn masterstudie raakte ik door de verhalen van enthousiaste onderzoekers geïnteresseerd in de biologische bestrijding van insecten & schimmels. Mijn interesse voor het onderzoek was gewekt en tijdens een promotieonderzoek bij de vakgroep Natuurbeheer & Plantenecologie (WUR) heb ik me verdiept in het functioneren van specifieke schimmels (zg. ericoïde mycorrhiza’s) die hechte relaties aangaan met planten in het heide-ecosysteem en de grote invloed hierop van bodemeigenschappen. In samenwerking met het Westerdijk Instituut leverde dit onderzoek meerdere nieuwe schimmelsoorten op.             

Na mijn studie ben ik bij Blgg Naaldwijk (Eurofins) begonnen als productmanager Riscover en heb ik meer geleerd over het meten van sporen met behulp van DNA scans. Vervolgens heb ik tien jaar met veel plezier als praktijkonderzoeker plantenziektekunde in de bedekte teelten bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk gewerkt. Speerpunt was het ontwikkelen van geïntegreerde bestrijdingsmethoden voor bovengrondse schimmels in zowel sierteelt- als vruchtgroentegewassen.


Mijn passie voor schimmels en kennis over plantenziekten wil ik nu als zelfstandige inzetten om tuinders en andere belangstellenden in de glastuinbouw te ondersteunen bij het maken van mooie kwaliteitsproducten.

Specifieke kennis over...

 • Plantenziekten in bedekte teelten (sierteelt & vruchtgroenten).

 • Ziekteverwekkende schimmels zoals Botrytis, valse en echte meeldauw, Fusarium, Phytophthora & Pythium.

 • Detectie ziekteverwekkers:

  • DNA scans

  • luchtmonsters (air samplers).

 • Ontwikkelen van preventieve beheersstrategieën met een weerbare plant als basis. 

 • Effecten klimaatfactoren: relatieve luchtvochtigheid, temperatuur, (led)licht.

 • Beheersmaatregelen schimmels & bacteriën met:

  • oxidatieve producten (bv. elektrolysewater) 

  • UV-C

  • antagonistische schimmels & bacteriën

 • Verbeteren van plantweerbaarheid met behulp van:

  • biostimulanten

  • meststoffen

  • gewasbeschermingsmiddelen (natuurlijke oorsprong & elicitoren) 

Hofland aardbei.jpg
bottom of page